Czy ktoś też potrzebuje obliczyć ślad węglowy w firmie?

dowisko naturalne i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Jednym ze sposobów monitorowania ilości i rodzaju odpadów jest prowadzenie sprawozdań do odpow

Czy ktoś też potrzebuje obliczyć ślad węglowy w firmie? obliczanie śladu węglowego w firmie

Dzięki tym danym organy odpowiedzialne za

Czy w 2024 jeszcze warto wysłać sprawozdanie do bazy danych o odpadach? Coraz częściej mówi się o konieczności dbania o środowisko naturalne i ograniczania ilości wytwarzanych odpadów. Jednym ze sposobów monitorowania ilości i rodzaju odpadów jest prowadzenie sprawozdań do odpow