Drukarnie w centrum uwagi

riałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza k

Dodane: 28-04-2019 04:27
Drukarnie w centrum uwagi naklejki żywiczne

W tym znaczeniu termin ten dotyczy

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza k