Przewodzenie

palniki na zużyty olej silnikowy palniki na zużyty olej silnikowy
Ruch ciepła wymiennikach Istnieją trzy mechanizmy przenoszenia ciepła: przewodzenie - ruch ciepła bez ruchu masy (np. przez ściankę wymiennika) konwekcja - ruch ciepła z jednoczesnym ruc.